Hoe een orthodoxe bisschop begroeten
De Apostolische Kerk is een van de meest voorkomende kerken in de wereld. Deze kerken zijn orthodoxe bisschoppen. Orthodoxe bisschoppen zijn als ministers, alleen gebruik maken van de titel van bisschop. Wanneer we begroeten een orthodoxe bisschop, zijn er een aantal manieren die we hebben om afscheid te nemen. In dit artikel wordt kort beschreven wat een bisschop is, wat hun verantwoordelijkheden zijn in de orthodoxe kerk, dat is de Orthodoxe Kerk, en de juiste manieren om een ​​orthodoxe bisschop begroeten.

Een bisschop heeft het hoogste niveau van verantwoordelijkheid en gezag in de Kerk. De bisschoppen hebben de bevoegdheid om andere bisschoppen, priesters en diakenen. Belangrijkste taken van een bisschop is het woord van God te leren, volgens Jezus. Bisschop De titel kwam van het verhaal in de Bijbel over de twaalf apostelen. Dit verhaal is te vinden in het Nieuwe Testament, in Lukas hoofdstuk. 6 Het verhaal gaat over toen Jezus de Twaalf Apostelen koos. Verdere lezing is te vinden in Handelingen Ch.1. Dit verhaal blijft leven in de Apostolische Kerken. Een orthodoxe bisschop heeft verdiend en verdient respect.De Orthodoxe Kerk wordt ook wel aangeduid als de Apostolische Kerk of een Katholieke kerk. Een apostolische kerk is een kerk die gelooft dat Jezus onderwees en volgt zijn woord. De Apostolische naam kwam van de naam van Jezus Christus en de apostelen. Enkele andere kerken, zoals de Methodist Church, de bisschoppen, ook. Er zijn meer apostolische kerken in de wereld dan elke andere vorm van religie.

Wanneer we begroeten een orthodoxe bisschop, er is een ritueel, om zo te zeggen, die wordt herhaald door iedereen. Een bisschop volgt ook een ritueel als we begroeten. Groet iemand die niet een bisschop is anders. Wanneer we naar een priester of diaken in de kerk, gebruiken we het woord 'Vader'. Wanneer we begroeten een orthodoxe bisschop, wordt hij genoemd, "Uwe Genade." Wanneer we begroeten een bisschop, moeten we knielen en houden onze handen als we doen als we gaan ter communie, wanneer de priester plaatst het brood in onze handen. Toen we knielen en begroeten een orthodoxe bisschop, gebruiken we de woorden: "Zegen Uw genade" of "Bless eminentie." In het algemeen zal een bisschop zegent en begroet hem of na.

Wanneer we begroeten een orthodoxe bisschop aan de telefoon, wordt dit gedaan op een andere manier in vergelijking met face-to-face groet. We moeten altijd vragen om een ​​zegen voordat hij zich op hem. Nadat de bisschop heeft gedaan met zijn zegeningen, de woorden, "Bless, Uw genade," hebben gesproken. Dan kunnen we het gesprek voort te zetten. Voordat we boden onze groeten, moeten we weer vragen om een ​​zegen van de bisschop. Hoogachtend, op hem wachten om dit te doen voordat u het gesprek beëindigt. Leer hoe u te begroeten een orthodoxe bisschop is erg belangrijk.Verlaat een commentaren